Wzory wniosków o płatność – Etap I i Etap II


Publikujemy wzory wniosków o płatność dla przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach Etapu I i Etapu II.

ETAP I

Wzór wniosku o płatność – Etap I (doc)

Zestawienie dokumentów finansowych do wniosku o płatność – Etap I (xls)

Instrukcja przygotowania wniosku o płatność dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu I

ETAP II

Wzór wniosku o płatność – Etap II (doc)

Zestawienie dokumentów finansowych do wniosku o płatność – Etap II (xls)

Instrukcja przygotowania wniosku o płatność dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu II

 

Załączniki do wniosku o płatność:

Oświadczenie dot. możliwości odzyskania podatku VAT (pdf)

Oświadczenie dot. możliwości odzyskania podatku VAT (doc)

Oświadczenie dot. zakupionych usług, towarów, wartości niematerialnych i prawnych (pdf)

Oświadczenie dot. zakupionych usług, towarów, wartości niematerialnych i prawnych (doc)

Oświadczenie dot. związania kosztów bezpośrednio z realziacją przedsięwzięcia (pdf)

Oświadczenie dot. związania kosztów bezpośrednio z realziacją przedsięwzięcia (doc)