Spiżarnia Kujawsko-Pomorska


Koordynator: Spółdzielnia „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska – Klaster Spółdzielczy”
Przysiek, 87-134 Zławieś Wlk.
e-mail: spizarniakujawskopomorska@gmail.com
www.spizarniakujawskopomorska.pl

O klastrze

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska powstała z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Misją klastra jest promocja markowej żywności tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej będącej wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego.

 To bezprecedensowe przedsięwzięcie, w skali nie tylko województwa, ale też kraju tworzy 11 firm: podmiotów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, sektora hotelarsko-gastronomicznego oraz instytucji otoczenia biznesu. Prezesem klastra jest Tadeusz Przymus, właściciel firmy Polder sp.z.o.o., a koordynatorem przedsięwzięcia firma Cateringowa Bankiet W. Królak.

Po zawiązaniu porozumienia, we wrześniu 2014 roku, złożono wniosek o dofinansowanie w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Projekt został wysoko oceniony i pozyskał dofinansowanie z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

Informacje o przedsięwzięciach wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap I: Kujawsko-Pomorska Spiżarnia – klaster żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej
Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wartość przedsięwzięcia: 97 000,00 PLN
Kwota wsparcia: 92 150,00 PLN

Etap II: Wdrożenie strategii rozwoju klastra
Wnioskodawca: Bankiet Wiesław Królak

Wartość przedsięwzięcia: 1 094 955,29 PLN
Kwota wsparcia: 755 555,59 PLN

Członkowie Klastra Spiżarnia Kujawsko-Pomorska:

Przedsiębiorcy:
Bankiet Wiesław Królak
Osada Karbówko
Klimkiewicz
J.A.W. Łącz
MYŚLIWIEC
Pasieka Kujawska APICOM
Piekarnia-Cukiernia Rumińscy
Polder
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Zespół Pałacowo Parkowy Sypniewo

Instytucje otoczenia biznesu:
ODR Minikowo