Promocja przedsięwzięć- logotypy w wersji anglojęzycznej


W związku z tym, że w wielu przedsięwzięciach zaplanowane są działania z promocją międzynarodową klastrów i powiązań kooperacyjnych publikujemy anglojęzyczną wersję logotypów do oznaczenia materiałów obcojęzycznych.

Szczegółowe informacje nt. zasad stosowania logotypów w wersji anglojęzycznej są zawarte w wytycznych dotyczących promocji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Logotypy – wersja anglojęzyczna