Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4


W dniu 30 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się konferencja „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”. Celem wydarzenia jest promocja i wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami krajów i klastrów reprezentujących kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (+4). W wydarzeniu wezmą udział także eksperci z Komisji Europejskiej oraz Cluster Excellence Denmark. Na zakończenie konferencji przewidywana jest także sesja matchmakingowa, na której będzie możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów bilateralnych pomiędzy przedstawicielami klastrów oraz z obecnymi na wydarzeniu ekspertami.

Rejestracji na wydarzenie należy dokonać do dnia 9 czerwca 2017 r. wysyłając na adres klastry@mr.gov.pl udostępniony formularz zgłoszeniowy.

Konferencja „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4” została podzielona na sesje plenarne oraz panelowe. W ramach sesji plenarnych przewidziana jest prezentacja następujących zagadnień:

 1. Wzmocnienie dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie polityki klastrowej w celu rozwoju przez klastry – Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Innowacji w MR,
 2. Polityka klastrowa i inicjatywy klastrowe w UE – Sławomir Tokarski, Dyrektor, DG GROWTH, Komisja Europejska,
 3. Polityka klastrowa i instrumenty wsparcia dla klastrów w krajach V4 – dr Marzena Frankowska (Uniwersytet Szczeciński), prof. Arkadiusz Kowalski (SGH),
 4. Znaczenie strategii rozwoju klastra dla rozwoju i umiędzynarodowienia – Kaspar Nielsen, Cluster Excellence Denmark,
 5. Proces wymiany wiedzy jako klucz do zwiększania produktywności – Octavian Serban, Ministerstwo Funduszy Europejskich w Rumunii,
 6. ClusterFY Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains – Paulina Zadura – Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP,
 7. Clusters3. Leveraging Cluster Policies for Scuccessful Implementation of RIS 3 – Dorota Skwarek, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
 8. Przegląd umiędzynarodowienia klastrów na Słowacji – Vladimir Borza, Dyrektor Departamentu Programów i Analiz, Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii.

W ramach sesji panelowych przewidziane są następujące tematy:

 1. Polityka klastrowa i instrumenty wsparcia klastrów w krajach V4+4 oraz umiędzynarodowienia klastrów, inteligentnych specjalizacji i współpracy między klastrami,
 2. Wzmocnienie polityki klastrowej oraz współpracy w ramach państw V4+4,
 3. Panele branżowe moderowane przez przedstawicieli Krajowych Klastrów Kluczowych:
 • systemy i środki transportu (rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, lotnictwo, motoryzacja, nowa generacja środków transportu, innowacyjne i inteligentne środki transportu, geoinformacja) – moderacja: Śląski Klaster Lotniczy,
 • zdrowe społeczeństwo (life-science, diagnostyka i terapia, technologie inżynierii medycznej, produkty i urządzenia medycznej, produkty lecznicze, usługi, telemedycyna, digital health, biotechnologia) – moderacja: MedSilesia,
 • zrównoważona energetyka i inteligentne oraz energooszczędne budownictwo (OZE, smart grids, sensory, inteligentne sieci sensorów) – moderacja: Klaster Zintegrowana Infrastruktura,
 • surowce naturalne i gospodarka odpadami (gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling, minimalizacja wytwarzania odpadów, nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwo i wykorzystanie surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów) – moderacja Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Do pobrania:

Wszelkie informacje dostępne są także na stronie internetowej poświęconej Konferencji „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.