Nowoczesne instrumenty wsparcia dla eksporterów – konferencja


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza w dniu 16 maja 2017 r. na konferencję „Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw oraz nowoczesne instrumenty wsparcia eksportu”. Wydarzenie jest organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu we współpracy z:

  • Ministerstwem Rozwoju,
  • Polską Agencją Inwestycji i Handlu,
  • Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
  • Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Tematyka konferencji poświęcona będzie dostępnym, nowoczesnym instrumentom wsparcia eksportu w obszarze instytucjonalnym, usługowym i finansowym, w kontekście wdrażanych systemowo zmian w oparciu o realizowaną Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze ekspansji zagranicznej.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przede wszystkim przedsiębiorcy, ale także reprezentujący współpracujące ze sobą grupy przedsiębiorstw koordynatorzy klastrów.

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia wraz z programem znajdują się na stronie Zaproszenie na konferencję dla eksporterów o instrumentach wsparcia eksportu – Toruń, 16 maja 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem: Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 751.