Mapa Klastrów PARP po modernizacji


Po okresie zawieszenia możliwości rejestrowania klastrów, co związane było z procesem modernizacji technicznej Mapy Klastrów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja zaprasza koordynatorów klastrów do rejestrowania swoich powiązań.

Aktualnie za pośrednictwem mapy można zapoznać się z profilami kilkudziesięciu polskich klastrów. Są one podzielone na 3 kategorie:

 1. klastry zgłoszone na mapę
 2. klastry zgłoszone na mapę i spełniające Standardy zarządzania PARP
 3. klastry zgłoszone na mapę posiadające status Krajowego Klastra Kluczowego.

Województwo kujawsko-pomorskie na mapie reprezentowane jest przez:

 1. Bydgoski Klaster Przemysłowy
 2. Agro Klaster Kujawy
 3. Bydgoski Klaster Informatyczny
 4. Klaster Grupa Meblowa HoReCa
 5. Infoklaster Poligraficzny

W celu dodania swojego klastra do mapy należy podjąć następujące kroki:

 1. Zapoznać się z Zasadami rejestracji oraz Regulaminem rejestracji na Mapie Klastrów.
 2. Pobrać Kwestionariusz z kryteriami wejścia, wypełnić go i przesłać (pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów) na adres klastry@parp.gov.pl.
 3. Po pozytywnej weryfikacji Kwestionariusza wnioskodawca otrzymuje link do elektronicznego Formularza rejestracji.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości (w przypadku ich wystąpienia z koordynatorem kontaktuje się administrator mapy) klaster jest dodawany do mapy.
 5. Raz na pół roku koordynatorzy będą proszeni o zaktualizowanie danych dotyczących klastra.

Szczegółowo ścieżka rejestracji na Mapie Klastrów w Polsce jest opisana na stronie – Klastry w Polsce.

Wszelkie pytania związane z rejestracją klastra na mapie prosimy kierować na adres klastry@parp.gov.pl