Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji HANZA


hanza_logo_1Koordynator: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń
I piętro
e-mail: biuro@iph.torun.pl

 

O klastrze

Członkowie powiązania reprezentują branżę budowlaną oraz branżę reklamową, ściśle współpracującą z budownictwem w zakresie promocji inwestycji budowlanych podejmowanych przez podmioty uczestniczące w powiązaniu. Grupa oferuje szeroki wachlarz usług następujących po sobie w zakresie realizacji inwestycji budowlanej (koncentracja wertykalna – łańcuch wartości). Firmy są także skoncentrowane horyzontalnie, gdyż w pewnych obszarach (np. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi deweloperskie) konkurują pomiędzy sobą.
Głównym powodem podjęcia wspólnych działań w ramach Kujawsko-Pomorskiego Klastra Obsługi Inwestycji HANZA była chęć zacieśnienia i rozwinięcia współpracy pomiędzy firmami w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów oraz zwiększenie potencjału poszczególnych członków poprzez łatwiejszy dostęp do zasobów partnerów. Inną przesłanką była także kwestia łatwiejszego dostępu do innowacyjnych rozwiązań oraz większe możliwości prowadzenia własnych prac o charakterze B+R na rzecz członków klastra i ich klientów.

Informacje o przedsięwzięciach wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:

Etap I: Opracowanie Strategii Rozwoju Powiązania Kooperacyjnego Branży Budowlanej
Wartość przedsięwzięcia: 100 398,00 PLN
Kwota wsparcia: 95 378,10 PLN

Etap II: Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji Hanza – realizacja strategii rozwoju
Wartość przedsięwzięcia: 564 212,51 PLN
Kwota wsparcia: 428 786,79 PLN

Członkowie Kujawsko-Pomorskiego Klastra Obsługi Inwestycji HANZA

Przedsiębiorcy:
INTER ARTIC
Biuro Obsługi Nieruchomości BON
GEO MIX Usługi Geodezyjne
Renova Developer
Sobociński Architekci
FACHMAN

Instytucja otoczenia biznesu:
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Stan na dzień 26 maja 2015r.