Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera


Koordynator: Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Słowackiego 23/3, 87-100 Toruń
e-mail: brewster@brewsterhub.com
www.brewsterhub.com

Informacje na temat przedsięwzięć:
Etap I: Stworzenie strategii rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Klastra im. Brewstera
Wartość przedsięwzięcia: 77 000,00 PLN
Kwota wsparcia: 73 150,00 PLN

Etap II: Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera
Wartość przedsięwzięcia: 679 500,00 PLN
Kwota wsparcia:  529 256,29 PLN

Członkowie Kujawsko-Pomorskiego Klastra Brewstera:

Przedsiębiorcy:
Fundacja PLATON im. Kuby Rumińskiego
Play STOP
NRD
Lubomski Agencja
CTT UMK Sp. z o.o.

Jednostki naukowe:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu