Konkurs nr 3/FPK/2014 – wyniki oceny merytorycznej wniosków


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. publikuje listę rankingową wniosków – Etap II, które zostały rekomendowane do wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, jak i tych które nie uzyskały pozytywnej oceny merytorycznej i zostały odrzucone w ramach konkursu nr 3/FPK/2014 oraz oddzielnie wnioski wycofane z oceny przez Wnioskodawcę.

Konkurs nr 3/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap II – WNIOSKI REKOMENDOWANE DO WSPARCIA

Konkurs nr 3/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap II – WNIOSKI WYCOFANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Konkurs nr 3/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap I – WNIOSKI NIEREKOMENDOWANE DO WSPARCIA