Konkurs nr 3/FPK/2014 – nowy wzór umowy


W związku ze zmianą „Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy PZP” publikujemy znowelizowany wzór umowy o udzielenie wsparcia, który stanowi część dokumentacji konkursowej.

Zmiana dotyczy par.12. ust.2. pkt.1. lit.a. i polega na podwyższeniu granicznej wartości zamówienia, powyżej której Wnioskodawca jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania ofertowego lub dokonania zakupu w innym trybie, w sposób określony w przywołanych powyżej wytycznych. Poprzednio było to 5.000,00 zł netto, aktualnie jest to 10.000,00 zł netto.

Wzór umowy o udzielenie wsparcia na Etap II – wersja z dnia 23 stycznia 2015 r.