Konkurs nr 2/FPK/2014 – aktualizacja listy rankingowej – Etap I


Publikujemy zaktualizowaną listę rankingową wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/FPK/2014 w ramach Etapu I. Wsparcie przedsięwzięciom rekomendowanym zostanie udzielone ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych utworzonego w ramach projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

Konkurs nr 2/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap I – WNIOSKI REKOMENDOWANE DO WSPARCIA

Konkurs nr 2/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap I – WNIOSKI NIEREKOMENDOWANE DO WSPARCIA