Konkurs 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej


W związku z zakończoną oceną formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap II publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania:

Konkurs nr 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu II

Wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs nr 3/FPK/2014 wnioski o udzielenie wsparcia uzyskały pozytywną ocenę formalną. Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny formalnej wniosków.

Wnioski  zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej wynikach będziemy Państwa informować w korespondencji bezpośredniej oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.