Komunikat – Konkursy nr 2 i 3 – zmiana terminu realizacji przedsięwzięć


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że Beneficjenci Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, którzy podpisali umowy w ramach wniosków złożonych na Etap II, w odpowiedzi na konkurs nr 2/FPK/2014 oraz nr 3/FPK/2014, mają możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia.

Nowy termin zakończenia realizacji umów, to odpowiednio:

15 sierpnia 2015 r. (dla wniosków złożonych w konkursie nr 2/FPK/2014),

30 września 2015 r. (dla wniosków złożonych w konkursie nr 3/FPK/2014).

W związku z powyższym, Koordynatorzy zainteresowani skorzystaniem z możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia proszeni są o skierowanie do TARR S.A. pisma w tej sprawie. Jednocześnie przypominamy, że przedsięwzięcia realizowane w ramach Etapu II nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Wydłużenie realizacji przedsięwzięć będzie skutkowało skróceniem okresu na złożenie przez Koordynatorów rozliczenia końcowego przedsięwzięcia oraz na odniesienie się do informacji pokontrolnej  z 14 do 7 dni. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.