Klaster Turystyki Zdrowotnej


Koordynator: Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń
e-mail: office@polmedica.eu
www.polmedica.eu

O klastrze

Misją Klaster Turystyki Zdrowotnej ma za zadanie prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na stworzeniu sieci współpracy w obszarze zdrowia i turystyki, umożliwiającej budowę międzynarodowej marki regionalnego segmentu turystyki zdrowotnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, IOB oraz władz samorządowych.

Informacje o przedsięwzięciach wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap I: Klaster Turystyki Zdrowotnej w kujawski-pomorskim szansą na podniesienie konkurencyjności województwa
Wnioskodawca: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Wartość przedsięwzięcia: 113 050,00 PLN
Kwota wsparcia: 84 787,50 PLN

Etap II: Pltaforma współpracy – rozwój Klastra Turystyki Zdrowotnej
Wnioskodawca: Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Wartość przedsięwzięcia: 3 451 866,00 PLN
Kwota wsparcia: 2 418 250,00 PLN

Członkowie Klastra Turystyki Zdrowotnej*:

Przedsiębiorcy:
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
Lecznice CITOMED Sp. z o.o.
Rutkowski LTD Sp. z o.o.
Thorn Sp. z o.o.
Centrum Medyczne Gizińscy

Jednostki badawcze:
Fundacja Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Instytucja otoczenia biznesu:
Kujawsko-Pomorska Organizacjja Turystyczna

 *Stan na dzień 30 kwietnia 2015 r.