Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej


Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej
Koordynator: Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
ul. Jagiellońska 25A/6, 87-100 Toruń
e-mail: biuro@kpoplewiatan.pl
www.lhcluster.pl

O klastrze

Misją klastra powstałego pod auspicjami Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców LEWIATAN jest wykreowanie innowacyjności i przedsiębiorczości w firmach i organizacjach medycznych, uzdrowiskowych i świadczących usługi komplementarne. Zapewni to wysoką jakość świadczonych usług i przełoży się na dalszy rozwój członków klastra i regionu kujawsko-pomorskiego.
Celem klastra jest: budowanie wspólnej marki, wielopłaszczyznowa współpraca sieciowa w oparciu o powiązania kooperacyjne pomiędzy członkami klastra, kooperacja z bliźniaczymi instytucjami na rynku krajowym i zagranicznym (we wrześniu 2014 r. przedstawiciel klastra uczestniczył w giełdzie kooperacyjnej dla klastrów w Berlinie), rozwój świadczonych usług, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o współpracę z jednostkami naukowymi (np. regionalne uczelnie).
Działalność uczestników przedsięwzięcia  i członków klastra obejmuje jeden z obszarów regionalnej gospodarki, który znajduje się w projekcie inteligentnych specjalizacji: medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

Informacje nt. przedsięwzięć wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap I: Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej

Wartość przedsięwzięcia: 99 804,00 PLN
Kwota wsparcia: 94 813,00 PLN

Etap II: Wdrożenie I etapu strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej
Wartość przedsięwzięcia: 1 047 456,76 PLN
Kwota wsparcia: 817 348,95 PLN

O klastrze

Misją klastra powstałego pod auspicjami Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców LEWIATAN jest wykreowanie innowacyjności i przedsiębiorczości w firmach i organizacjach medycznych, uzdrowiskowych i świadczących usługi komplementarne. Zapewni to wysoką jakość świadczonych usług i przełoży się na dalszy rozwój członków klastra i regionu kujawsko-pomorskiego.
Celem klastra jest: budowanie wspólnej marki, wielopłaszczyznowa współpraca sieciowa w oparciu o powiązania kooperacyjne pomiędzy członkami klastra, kooperacja z bliźniaczymi instytucjami na rynku krajowym i zagranicznym (we wrześniu 2014 r. przedstawiciel klastra uczestniczył w giełdzie kooperacyjnej dla klastrów w Berlinie), rozwój świadczonych usług, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o współpracę z jednostkami naukowymi (np. regionalne uczelnie).
Działalność uczestników przedsięwzięcia  i członków klastra obejmuje jeden z obszarów regionalnej gospodarki, który znajduje się w projekcie inteligentnych specjalizacji: medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

Informacje nt. przedsięwzięć wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap I: Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej

Wartość przedsięwzięcia: 99 804,00 PLN
Kwota wsparcia: 94 813,00 PLN

Etap II: Wdrożenie I etapu strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej
Wartość przedsięwzięcia: 1 047 456,76 PLN
Kwota wsparcia: 817 348,95 PLN

Członkowie Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej*:

Podmioty medyczne i okołomedyczne:

Instytucje badawcze:

Instytucje otoczenia biznesu:

Jednostki samorządu terytorialnego:

*Stan na dzień 19 października 2015 r. | Źródło: Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Sp. z o.o.