Torun Tourist Cluster


Koordynator: Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
ul. Ducha Św. 5/4, 87-100 Toruń
e-mail: info@toruntc.pl
www.toruntc.pl

 O klastrze*

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń powstała 22 października 2003 roku jako platforma współpracy lokalnej społeczności i branży turystycznej, Miasta Torunia, powiatu toruńskiego i innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Torunia jako miejsca atrakcyjnego dla turysty. Wspólna aktywność rynkowa polega na współpracy przy realizacji projektów rozwojowych, wspólnej promocji i obsłudze turystyki zorganizowanej. Oferty członków LOT są w stosunku do siebie komplementarne i składają się na kompleksową ofertę turystyczną Torunia. LOT Toruń koncentruje się także na komercjalizacji, promocji i wsparciu sprzedażowym produktów turystycznych oferowanych przez zrzeszone podmioty. Organizacja dokonuje pakietyzacji ofert członków LOT, prowadzi działania informacyjne, wydawnicze i szkoleniowe dla kadr turystyki.

*Źródło: Klastry w województwie kujawsko-pomorskim, s. 31

Informacje nt. przedsięwzięć wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:

Etap I: Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego
Wartość przedsięwzięcia: 98 800,00 PLN
Kwota wsparcia: 93 860,00 PLN

Etap II: Realizacja elementów strategii rozwoju klastra turystycznego
Wartość przedsięwzięcia: 669 032,00 PLN
Kwota wsparcia: 535 855,83 PLN

Członkowie Klastra Turystycznego LOT Toruń*:

Przedsiębiorcy:
Biuro Turystyczne COPERNICANA
Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI Sp. z o.o.
Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER
Equistars
Hotel Rubens&Monet
Przystanek Toruń
Hotel Filmar****
Hotel 1231****
Hotel Heban***
Twierdza Toruń – Fort IV
Pałac Romantyczny****
Hotel Copernicus****
Hotel Bulwar****
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku
VOBACOM Sp. z o.o.

Instytucje otoczenia biznesu:
Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu
Stowarzyszenie Ekologiczne „TILIA”

Instytucje badawcze:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka samorządu terytorialnego:
Miasto Toruń

 *Stan na dzień 29 kwietnia 2015 | Źródło: www.lottorun.pl