Klaster „Toruńska Giełda przy Towarowej”


Koordynator: Urbitor Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń
e-mail: w.klabun@urbitor.pl
www.towarowa.com.pl

O klastrze

Przedsiębiorcy skupieni w klastrze działają przede wszystkim w obszarze dystrybucji i magazynowania żywności. Głównymi celami klastra są: realizacja wysokiej jakości zróżnicowanych działań, umocnienie pozycji na lokalnym rynku, skuteczne oddziaływanie na rynek poprzez oferowanie kompleksowej oferty, pozyskanie nowych klientów.

Informacje na temat przedsięwzięć wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap I: Opracowanie Strategii Rozwoju i Działania Klastra „Toruńska Giełda przy Towarowej”
Wartość przedsięwzięcia: 15 760,00 PLN
Kwota wsparcia: 12 350,00 PLN

Etap II: Wdrożenie Strategii Rozwoju i Działania Klastra „Toruńska Giełda prz Towarowej” w zakresie działań promujących wspólną markę klastra
Wartość przedsięwzięcia: 609 744,00 PLN
Kwota wsparcia: 425 850,00 PLN

Członkowie Klastra „Toruńska Giełda przy Towarowej”*:

Przedsiębiorcy:
EURO TRADE – pawilon nr 204
Hurto-Zbyt – pawilon nr 221
RAF-POL – pawilon nr 235
Mróz Pol – pawilon nr 266
Wojtasik W+P – pawilon nr 273
PW PANDA – pawilon nr 1
FHU Animex
P.W. Stemar – pawilon nr 245
WALASZKO BHP – pawilon nr 105
F.H.U. OLA – pawilon nr 234
ZH SER VIT – pawilon nr 265A
Torser – Bis – pawilon nr 5
Urbitor Sp. z o.o.

Instytucja otoczenia biznesu:
Stowarzyszenie Toruńska Giełda przy Towarowej

*Stan na dzień 29 kwietnia 2015 r.

TGT

Mapa – źródło: http://www.gielda.torun.pl/art/plan