Klaster Przemysłów Kreatywnych


Koordynator: Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o. (w organizacji)
ul. Naruszewicza 11, 85-229 Bydgoszcz
www.klasterpk.byd.pl

O klastrze

Klaster powstał w oparciu o wcześniej zawarte porozumienia kooperacyjne, tj. Klaster Rzemiosła i Handamade’u, Klaster Przemysłów Kreatywnych, Klaster Kujawsko-Pomorska E-Gospodarka oraz wypracowanych strategii. Powołana została do życia spółka typu spinn-off pod nazwą Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Więcej informacji na temat Klastra Przemysłów Kreatywnych dostępnych jest na stronie www.klasterpk.byd.pl