Infoklaster Poligraficzny


Koordynator: TISOFT Wojciech Jędrzejewski
ul. Szymborska 86, 88-100 Inowrocław
e-mail: info@tisoft.com.pl
www.infoklaster.com

O klastrze

Infoklaster Poligraficzny jest powiązaniem korporacyjnym, które na mocy porozumienia skupia firmy z branży poligraficznej i informatycznej. Głównym celem klastra jest kompleksowe, utrzymane na najwyższych standardach wykonywanie wszelkich zleceń produkcyjnych z zakresu poligrafii. Dlatego tworzone są zasady i narzędzia umożliwiające wzajemne komunikowanie się członków klastra. Pozwala to na wykorzystanie wolnego potencjału produkcyjnego, oraz innych możliwych do współdzielenia zasobów alokowanych u uczestników. W celu usprawnienia komunikacji powstaje nowoczesna platforma wymiany informacji. Za pomocą platformy będzie możliwa praca w tradycyjny sposób – poprzez strony www oraz całkowicie zautomatyzowana – za pomocą aplikacji dedykowanych, zainstalowanych w firmach współpracujących. Wśród przedsiębiorstw z branży poligraficznej znajdują się zarówno wykonawcy jak i agencje reklamowe. Klaster posiada wspólną wieloletnią strategię działania, która jest niezbędnym elementem do rozwoju współpracy. Strategia określa cele, do których należy przede wszystkim podnoszenie standardów współpracy zarówno wewnątrz grupy jak i pomiędzy klastrem i otoczeniem. Bezpieczne dzielenie się informacją biznesową pozwala na aktywną relokację zasobów wewnątrz grupy podnosząc jej skuteczność i rentowność w stosunku do otoczenia rynkowego. Klaster stawia na tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii w celu standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. Dzięki temu firmy mogą skutecznie wykorzystać posiadane informacje i działając w grupie zwiększyć przewagę rynkową.

Informacje o przedsięwzięciach wspieranych ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap I: Utworzenie klastra IT dedykowanego przemysłowi poligraficznemu
Wartość przedsięwzięcia: 126 524,00 PLN
Kwota wsparcia: 93 860,00 PLN

Etap II: Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego przemysłowi poligraficznemu
Wartość przedsięwzięcia: 1 214 280,60 PLN
Kwota wsparcia: 839 137,00 PLN

Członkowie Infoklastra Poligraficznego*:

Przedsiębiorcy:
Achilles Polska
Agencja Reklamowa START
Bellerpack&Bellerdruk Sp. z o.o.
Beniamin Sp.j.
CompTask
Drukarnia Ekspres
Drukarnia „MW”
GRAFPOL
GREGSOFT Group
INTRO-POLIGRAF
Kunke Poligrafia Sp. z o.o.
Mar-Systems
MARTEX Opakowania
Pałucka Drukarnia Opakowań
Pink Color Sp. z o.o.
PW KATESO
QSoftNet
Studio Reklamy i Poligrafii FOREST
Wydawnictwo SUPRESS
TISOFT
Totem.Com.Pl Sp. z o.o.

Instytucja otoczenia biznesu:
Stowarzyszenie InfoKlastra Poligraficznego

Instytucja badawcza:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka samorządu terutorialnego:
Miasto Inowrocław

 *na dzień 28 kwietnia 2015 r. | źródło: www.infoklaster.com