Giełda Kooperacyjna „5th Cluster Matchmaking Conference” – ruszyła rejestracja na wydarzenie


W dniach 21-22 września w Stuttgarcie odbędzie się 5 edycja największej europejskiej giełdy kooperacyjnej dedykowanej koordynatorom i członkom klastrów. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem osiągania nowego poziomu we współpracy klastrowej.

W wydarzeniu będą mogli wziąć udział jedynie zarejestrowani przedstawiciele klastrów:

Rejestracja – 5th Cluster Matchmaking Conference – Bringing Cluster Collaboration to the Next Level

W latach ubiegłych z uwagi na osiągnięcie limitu uczestników rejestracja była zamykana kilka tygodni przed pierwotnie zakładanymi terminami.

W 2016 roku giełda została zorganizowana w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele 150 klastrów z 30 krajów. Odbyły się wówczas 492 spotkania bilateralne, w efekcie których ustanowionych zostało 30 nowych międzynarodowych projektów*. Wszyscy uczestnicy giełdy zadeklarowali chęć ponownego wzięcia udziału w kolejnej edycji wydarzenia.

W celu uzyskania bliższych informacji nt. wydarzenia zapraszamy do kontaktu z biurem Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (e-mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl, tel. 56 699 54 81) lub bezpośrednio z organizatorem p. Kasparem Nielsenem, e-mail: kan@clusterecxellencedenmark.dk

Więcej informacji nt. wydarzenia na stronie ośrodka Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna dla klastrów w Stuttgarcie

*dane organizatora