Dokumentacja konkursowa


Konkurs 2/FPK/2014 – dokumentacja pełna z dnia 5 września 2014r. (zip)

 

Podstawowe dokumenty

Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia – wersja 2.3 z dnia 5 września 2014 r.

Kryteria wyboru przedsięwzieć – Etap I i Etap II

Przewodnik po kryteriach wyboru przedsięwzięć – Etap I i Etap II

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 

Wniosek o dofinansowanie

Etap I

Wniosek o udzielenie wsparcia – Etap I (zip) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia – Etap I – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Lista załączników do wniosku Etap I

Instrukcja przygotowania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i klastra

 

Etap II

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia Etap II (zip) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia Etap II – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Lista załączników do wniosku – Etap II

Oświadczenie uczestników powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (pdf) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Oświadczenie uczestników powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (doc) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Umowa o udzielenie wsparcia

Etap I

Wzór umowy o udzielenie wsparcia – Etap I – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Zakres minimalnych wymagań do porozumienia członków powiązania kooperacyjnego lub klastra

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy – Etap I – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Etap II

Wzór umowy o udzielenie wsparcia na Etap II – wersja z dnia 5 września 2014 r.

Zakres minimalnych warunków do umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy – Etap II – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

Ustanawianie zabezpieczeń

Dokumenty/procedury wymagane przy ustanawianiu zabezpieczeń

Wzór weksla

Instrukcja wypełniania weksla

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (pdf) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (doc) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (pdf) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (doc) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (pdf)

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (doc)

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna (pdf)

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna (doc)

 

Wzór informacji nt. powiązań Koordynatora/Uczestnika z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Koordynatora/Uczestnika w wyniku podziału w związku z ubieganiem się przez Koordynatora/Uczestnika o pomoc de minimis (pdf) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wzór informacji nt. powiązań Koordynatora/Uczestnika z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Koordynatora/Uczestnika w wyniku podziału w związku z ubieganiem się przez Koordynatora/Uczestnika o pomoc de minimis (doc) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

Rejestr zmian wprowadzonych z dniem 31 lipca 2014 r.

Rejestr zmian wprowadzonych z dniem 29 sierpnia 2014 r.

Rejestr zmian wprowadzonych z dniem 5 września 2014 r.

Rejestr wszystkich zmian wprowadzonych do dokumentacji (31.07.- 05.09.2014)

Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2007-2013

Wytyczne dot. zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Wytyczne dla benficjentów z zakresu pomocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P z dnia 15 stycznia 2014 r.

 

Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków z dnia 8 października 2014 r.