Clusters3 – polityki klastrowe we wdrażaniu RIS3


Clusters3 – wykorzystywanie polityk klastrowych w efektywnym wdrażaniu RIS 3 to projekt finansowany ze środków Programu Interreg Europe, którego celem jest wspieranie rozwoju regionalnych polityk i instrumentów przyczyniających się do stymulowania wzrostu gospodarczego w oparciu o inicjatywy klastrowe.

Konsorcjum realizujące projekt zostało utworzone przez 9 organizacji europejskim, w tym jedną z Polski, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Oprócz polskiego partnera grupę tworzą:

W ramach projektu prace prowadzone są w oparciu o następujące instrumenty (w nawiasach partnerzy odpowiedzialni):

  • Baskijski Regionalny Program Operacyjny EFRR na lata 2014-2020 w powiązaniu z politykami klastrowymi (SPRI, Tecnalia Research & Innovation Foundation),
  • RSI Województwa Lubelskiego 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
  • Regionalny Program Operacyjny EFRR Piedmontu na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa 1. Badania, rozwój technologiczny i innowacje (Region Piedmonte)
  • Łotewski Program Klastrowy w ramach Programu Operacyjnego „Wzrost i Zatrudnienie”, Priorytet – Konkurencyjność MŚP (Łotewski Ministerstwo Ekonomiki),
  • Program Rozwoju Gospodarczego i Innowacyjności Komitatu Hajdu-Bihar (Rada komitatu Hajdu-Bihar),
  • Szkocki Program Finansowy Europejskiego Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – Priorytet Konkurencyjność MŚP (Highlands and Island Enterprise),
  • Polityka Innowacyjności – Rozwój klastrów (Invest Horthern Island).

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2016 r., zakończy się w dniu 31 marca 2020 r. Całkowity budżet projektu wynosi 1 832 637,00 euro.

W celu uzyskania bliższych informacji nt. przedsięwzięcia zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu Clusters3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 kontakt z biurem polskiego partnera projektu:

Województwa Lubelskie
Anna Kępa
tel. +48 814 416 869
e-mail: anna.kepa@lubelskie.pl

lub zapoznanie się z ulotką projektową.