archiwum kategorii: Komunikaty – Konkurs 2/FPK/2014


Wzory wniosków o płatność – Etap I i Etap II

Publikujemy wzory wniosków o płatność dla przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach Etapu I i Etapu II. ETAP I Wzór wniosku o płatność – Etap I (doc) Zestawienie dokumentów finansowych do wniosku o płatność – Etap I (xls) Instrukcja przygotowania wniosku o płatność dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu I ETAP II Wzór wniosku o płatność […]


Nowe wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Informujemy, iż uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/71/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmienione zostały „WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W STOSUNKU DO KTÓRYCH BENEFICJENCI NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”. Znowelizowane zapisy dotyczą m.in.: zasad udzielania zamówień – dotychczas wymagane było przeprowadzenie procedury […]


Umowa o udzielenie wsparcia – dokumenty

Publikujemy dokumenty, które Koordynatorzy klastrów i powiązań kooperacyjnych muszą dostarczyć celem podpisnia umowy o udzielenie wsparcia: Harmonogram płatności – Etap I (doc) Harmonogram płatności – Etap I (pdf) Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaraności, niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego – Etapy I i II (doc) Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej […]