archiwum kategorii: Komunikaty – Konkurs 2/FPK/2014


Komunikat – Konkursy nr 2 i 3 – zmiana terminu realizacji przedsięwzięć

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że Beneficjenci Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, którzy podpisali umowy w ramach wniosków złożonych na Etap II, w odpowiedzi na konkurs nr 2/FPK/2014 oraz nr 3/FPK/2014, mają możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia. Nowy termin zakończenia realizacji umów, to odpowiednio: – 15 sierpnia 2015 r. (dla wniosków złożonych w […]


Promocja przedsięwzięć- logotypy w wersji anglojęzycznej

W związku z tym, że w wielu przedsięwzięciach zaplanowane są działania z promocją międzynarodową klastrów i powiązań kooperacyjnych publikujemy anglojęzyczną wersję logotypów do oznaczenia materiałów obcojęzycznych. Szczegółowe informacje nt. zasad stosowania logotypów w wersji anglojęzycznej są zawarte w wytycznych dotyczących promocji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Logotypy […]


Konkurs nr 2/FPK/2014 – aktualizacja listy rankingowej – Etap I

Publikujemy zaktualizowaną listę rankingową wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/FPK/2014 w ramach Etapu I. Wsparcie przedsięwzięciom rekomendowanym zostanie udzielone ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych utworzonego w ramach projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”. Konkurs nr 2/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap I – WNIOSKI REKOMENDOWANE DO WSPARCIA Konkurs nr 2/FPK/2014 – Lista rankingowa […]