archiwum kategorii: Komunikaty – Konkurs 1/FPK/2014


Promocja przedsięwzięć- logotypy w wersji anglojęzycznej

W związku z tym, że w wielu przedsięwzięciach zaplanowane są działania z promocją międzynarodową klastrów i powiązań kooperacyjnych publikujemy anglojęzyczną wersję logotypów do oznaczenia materiałów obcojęzycznych. Szczegółowe informacje nt. zasad stosowania logotypów w wersji anglojęzycznej są zawarte w wytycznych dotyczących promocji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Logotypy […]


Wzory wniosków o płatność – Etap I i Etap II

Publikujemy wzory wniosków o płatność dla przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach Etapu I i Etapu II. ETAP I Wzór wniosku o płatność – Etap I (doc) Zestawienie dokumentów finansowych do wniosku o płatność – Etap I (xls) Instrukcja przygotowania wniosku o płatność dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu I ETAP II Wzór wniosku o płatność […]


Nowe wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Informujemy, iż uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/71/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmienione zostały „WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W STOSUNKU DO KTÓRYCH BENEFICJENCI NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”. Znowelizowane zapisy dotyczą m.in.: zasad udzielania zamówień – dotychczas wymagane było przeprowadzenie procedury […]