archiwum kategorii: Komunikaty – Konkurs 3/FPK/2014


Konkurs 3/FPK/2014 – podusmowanie naboru

W dniu 16.02.2015 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach konkursu nr 3/FPK/2014. Wpłynęło 8 wniosków, w ramach których Koordynatorzy klastrów i powiązań kooperacyjnych łącznie wnioskują o kwotę wsparcia 8 735 486,68 zł. Tym samym dostępna alokacja została przekroczona o ponad 30%. Do konkursu nr 3/FPK/2014 mogły przystąpić […]


Promocja przedsięwzięć- logotypy w wersji anglojęzycznej

W związku z tym, że w wielu przedsięwzięciach zaplanowane są działania z promocją międzynarodową klastrów i powiązań kooperacyjnych publikujemy anglojęzyczną wersję logotypów do oznaczenia materiałów obcojęzycznych. Szczegółowe informacje nt. zasad stosowania logotypów w wersji anglojęzycznej są zawarte w wytycznych dotyczących promocji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Logotypy […]


Konkurs nr 3/FPK/3014 – nabór wniosków

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach konkursu nr 3/FPK/2014. Zaproszenie do udziału w konkursie zostało skierowane do powiązań kooperacyjnych i klastrów, które gotowe są do aplikowania o wsparcie na realizację przedsięwzięć w ramach tzw. Etapu II. Wnioski w formie elektronicznej można składać do dnia 16 lutego 2015 […]