archiwum kategorii: Komunikaty – Konkurs 3/FPK/2014


Komunikat – Konkursy nr 2 i 3 – zmiana terminu realizacji przedsięwzięć

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że Beneficjenci Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, którzy podpisali umowy w ramach wniosków złożonych na Etap II, w odpowiedzi na konkurs nr 2/FPK/2014 oraz nr 3/FPK/2014, mają możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia. Nowy termin zakończenia realizacji umów, to odpowiednio: – 15 sierpnia 2015 r. (dla wniosków złożonych w […]


Konkurs nr 3/FPK/2014 – wyniki oceny merytorycznej wniosków

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. publikuje listę rankingową wniosków – Etap II, które zostały rekomendowane do wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, jak i tych które nie uzyskały pozytywnej oceny merytorycznej i zostały odrzucone w ramach konkursu nr 3/FPK/2014 oraz oddzielnie wnioski wycofane z oceny przez Wnioskodawcę. Konkurs nr 3/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap II – WNIOSKI REKOMENDOWANE […]


Konkurs 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap II publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania: Konkurs nr 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu II Wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs nr 3/FPK/2014 wnioski o udzielenie wsparcia uzyskały pozytywną ocenę formalną. Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny formalnej wniosków. Wnioski  zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej […]