archiwum kategorii: Dokumentacja


Promocja przedsięwzięć- logotypy w wersji anglojęzycznej

W związku z tym, że w wielu przedsięwzięciach zaplanowane są działania z promocją międzynarodową klastrów i powiązań kooperacyjnych publikujemy anglojęzyczną wersję logotypów do oznaczenia materiałów obcojęzycznych. Szczegółowe informacje nt. zasad stosowania logotypów w wersji anglojęzycznej są zawarte w wytycznych dotyczących promocji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Logotypy […]


Konkurs nr 3/FPK/2014 – nowy wzór umowy

W związku ze zmianą „Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy PZP” publikujemy znowelizowany wzór umowy o udzielenie wsparcia, który stanowi część dokumentacji konkursowej. Zmiana dotyczy par.12. ust.2. pkt.1. lit.a. i polega na podwyższeniu granicznej wartości zamówienia, powyżej której Wnioskodawca jest zobligowany […]


Ogłoszenie konkursu nr 3/FPK/2014

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na realizację przedsięwzięć w ramach Etapu II. Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 6 600 000,00 PLN. OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOKUMENTACJA KONKURSOWA