archiwum kategorii: Do pobrania


Krajowe Klastry Kluczowe – podsumowanie spotkania informacyjnego

21 kwietnia w Warszawie odbyło się zapowiadane przez nas spotkanie informacyjne dla klastrów, które będą ubiegać się o status Krajowego Klastra Kluczowego. Tematem przewodnim spotkania było omówienie aktualnych kryteriów formalnych i merytorycznych, których spełnienie będzie warunkowało przyznanie tytułu KKK. Materiały ze spotkania informacyjnego do pobrania: Instrukcja dla Wnioskodawcy składającego wniosek w Konkursie o status Krajowego […]


Rozwój struktur klastrowych w województwie kujawsko-pomorski – raport końcowy z ewaluacji projektu

W ramach zbliżającego się do końca projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” wsparcie w wysokości ponad 14 mln zł uzyskało 31 klastrów i powiązań kooperacyjnych. 14 spośród nich zdecydowało się na wdrożenie zapisów strategii działania i rozwoju, pozostałe ograniczyły się do opracowania dokumentów strategicznych. Chcąc uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. efektów realizacji projektu […]


Konkurs 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap II publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania: Konkurs nr 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu II Wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs nr 3/FPK/2014 wnioski o udzielenie wsparcia uzyskały pozytywną ocenę formalną. Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny formalnej wniosków. Wnioski  zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej […]