archiwum kategorii: Czytelnia


Newsletter Europejskiego Obserwatorium Klastrów #5

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Europejskiego Obserwatorium Klastrów. Tekst otwierający numer poświęcony jest uruchomieniu Regional Ecosystem Scoreboard, platformy której celem jest pozyskiwanie i prezentowanie danych odnoszących się do ramowych warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Największy nacisk położony jest na dostarczanie wiedzy o dynamice i uwarunkowaniach regionalnych ekosystemów gospodarczych, w […]


„The Smart Guide to Cluster Policy”, czyli jak wspierać wzrost MŚP poprzez polityki klastrowe.

Zaprezentowany w czerwcu 2016 r. na Konferencji Inteligentne Regiony przewodnik jest jedną z najnowszych publikacji Komisji Europejskiej poświęconą wspieraniu MŚP poprzez fundusze strukturalne. Nowy Smart Guide to Cluster Policy stanowi zbiór praktycznych porad  dla regionalnych władz i inne podmioty odpowiedzialne za tworzenie polityk klastrów przybliżających czytelnika do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób lepiej […]


Panorama Klastrów 2016

„Panorama Klastrów”, to ukazujący się dwa razy do roku raport przygotowywany przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (EOK). Obserwatorium jest jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej mającą na celu zbieranie i analizowanie danych dotyczących europejskich klastrów, ale także promowanie wiedzy nt. aktualnych trendów i kierunków rozwoju gron. Oferta EOK jest skierowana przede wszystkim do podmiotów, które odpowiedzialne są za […]