Agro Klaster Kujawy


Koordynator: Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju
ul. Siedlecka 8/16, 85-403 Bydgoszcz
e-mail: biuro@agroklaster.pl
www.agroklaster.pl

O klastrze

Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju jest organizacją otoczenia biznesu integrującą środowiska biznesowe i naukowe, przy wsparciu władz administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z sektora agrobiznesu. Misją Agro Klastra Kujawy jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności kujawsko-pomorskiego sektora agrobiznesu, prowadzenie działań, które będą służyć rozwojowi zrzeszonych firm oraz tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej poprzez animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, a w rezultacie stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego w regionie

Informacje na temat przedsięwzięcia wspartego ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap I: Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia na Rzecz Innowacji i Rozwoju
Wnioskodawca:
 Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa 

Wartość przedsięwzięcia: 98 900,00 PLN
Kwota wspacia: 93 950,00 PLN

Członkowie Agro Klastra Kujawy*:

Przedsiębiorcy:
AgroBiznes Park sp. z o.o.
AGROPRIM Dariusz Głowski
Biogazownia Rypin sp z o.o.
Biuro Innowacji Gospodarczych Michał Majcherek
CEMTEL Arkadiusz Brzostek
Combi Line sp. z o.o.
DAUKUS sp. z o.o.
Drobex sp.z o.o.
Gagner sp. z o.o.
Gekko&Partners sp. z o.o.
GRADOS sp z o.o.
Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO M.Lipkowski M. Szymański sp. j.
HOLKAP sp. z o.o.
Lechpol sp. z o.o.
Liszewski-Nieruchomości
PPH Łuczniczka sp. z o.o.
VIANDO sp z o.o. sp. k.
Wiatrak sp. z o.o. Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

Jednostki Naukowe:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Instytucje otoczenia biznesu:
Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

 *Stan na dzień 29 kwietnia 2015 r. | Źródło: www.agroklaster.pl