archiwum dzienne: 15 listopada 2017


Oferta Europejskiego Aliansu ECCA dla klastrów

W styczniu 2017 r. Bałtycki Klaster sEaNERGIA znalazł się w grupie założycielskiej Europejskiego Aliansu Podmiotów działających w obszarze budownictwa, energetyki oraz szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym (European Circular Construction Alliance). Będzie to meta-klaster, a w dalszej perspektywie Europejskie Partnerstwo Strategiczne na rzecz Internacjonalizacji (European Strategic Cluster Partnership for Internationalization – ESCP4i), wspierający klastry, ich członków (zwłaszcza MŚP) […]