archiwum dzienne: 7 lipca 2017


GOSPOSTRATEG – pozytywny wpływ klastrów dostrzeżony w nowym programie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało nowym program strategiczny pod nazwą GOSPOSTRATEG. Na realizację programu przewidziano kwotę 500 mln zł, z których mają być sfinansowane działania podnoszące jakość życia i zwiększające tempo rozwoju gospodarczego Polski. Cele szczegółowe nowego programu strategicznego NCBR, to: wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wdrożenie […]