archiwum dzienne: 12 czerwca 2017


Clusters3 – polityki klastrowe we wdrażaniu RIS3

Clusters3 – wykorzystywanie polityk klastrowych w efektywnym wdrażaniu RIS 3 to projekt finansowany ze środków Programu Interreg Europe, którego celem jest wspieranie rozwoju regionalnych polityk i instrumentów przyczyniających się do stymulowania wzrostu gospodarczego w oparciu o inicjatywy klastrowe. Konsorcjum realizujące projekt zostało utworzone przez 9 organizacji europejskim, w tym jedną z Polski, tj. Urząd Marszałkowski […]