archiwum dzienne: 16 maja 2017


Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – nowy konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjnego usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. Podmioty uprawnione do aplikowania: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych […]