archiwum dzienne: 4 maja 2017


Newsletter Europejskiego Obserwatorium Klastrów #5

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Europejskiego Obserwatorium Klastrów. Tekst otwierający numer poświęcony jest uruchomieniu Regional Ecosystem Scoreboard, platformy której celem jest pozyskiwanie i prezentowanie danych odnoszących się do ramowych warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Największy nacisk położony jest na dostarczanie wiedzy o dynamice i uwarunkowaniach regionalnych ekosystemów gospodarczych, w […]