archiwum dzienne: 20 lutego 2017


„The Smart Guide to Cluster Policy”, czyli jak wspierać wzrost MŚP poprzez polityki klastrowe.

Zaprezentowany w czerwcu 2016 r. na Konferencji Inteligentne Regiony przewodnik jest jedną z najnowszych publikacji Komisji Europejskiej poświęconą wspieraniu MŚP poprzez fundusze strukturalne. Nowy Smart Guide to Cluster Policy stanowi zbiór praktycznych porad  dla regionalnych władz i inne podmioty odpowiedzialne za tworzenie polityk klastrów przybliżających czytelnika do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób lepiej […]