archiwum dzienne: 16 lutego 2017


Panorama Klastrów 2016

„Panorama Klastrów”, to ukazujący się dwa razy do roku raport przygotowywany przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (EOK). Obserwatorium jest jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej mającą na celu zbieranie i analizowanie danych dotyczących europejskich klastrów, ale także promowanie wiedzy nt. aktualnych trendów i kierunków rozwoju gron. Oferta EOK jest skierowana przede wszystkim do podmiotów, które odpowiedzialne są za […]