archiwum dzienne: 27 maja 2015


Komunikat – Konkursy nr 2 i 3 – zmiana terminu realizacji przedsięwzięć

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że Beneficjenci Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, którzy podpisali umowy w ramach wniosków złożonych na Etap II, w odpowiedzi na konkurs nr 2/FPK/2014 oraz nr 3/FPK/2014, mają możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia. Nowy termin zakończenia realizacji umów, to odpowiednio: – 15 sierpnia 2015 r. (dla wniosków złożonych w […]