archiwum dzienne: 20 marca 2015


Konkurs 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap II publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania: Konkurs nr 3/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu II Wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs nr 3/FPK/2014 wnioski o udzielenie wsparcia uzyskały pozytywną ocenę formalną. Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny formalnej wniosków. Wnioski  zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej […]


O Funduszu na Portalu Innowacji

Fundusz Powiązań Kooperacyjnych (FPK), to pomysł na wspieranie regionalnych klastrów w województwie kujawsko-pomorskim. Celem jego utworzenia było pobudzenie regionalnego środowiska biznesowego, naukowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Województwo, w którym zgodnie z wynikami badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, działał dotychczas jeden klaster – Bydgoski Klaster Przemysłowy – uznało, że ważne […]