archiwum dzienne: 27 stycznia 2015


Konkurs nr 3/FPK/2014 – nowy wzór umowy

W związku ze zmianą „Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy PZP” publikujemy znowelizowany wzór umowy o udzielenie wsparcia, który stanowi część dokumentacji konkursowej. Zmiana dotyczy par.12. ust.2. pkt.1. lit.a. i polega na podwyższeniu granicznej wartości zamówienia, powyżej której Wnioskodawca jest zobligowany […]