archiwum dzienne: 20 stycznia 2015


Nowe wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Informujemy, iż uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/71/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmienione zostały „WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W STOSUNKU DO KTÓRYCH BENEFICJENCI NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”. Znowelizowane zapisy dotyczą m.in.: zasad udzielania zamówień – dotychczas wymagane było przeprowadzenie procedury […]