Oferta Europejskiego Aliansu ECCA dla klastrów

W styczniu 2017 r. Bałtycki Klaster sEaNERGIA znalazł się w grupie założycielskiej Europejskiego Aliansu Podmiotów działających w obszarze budownictwa, energetyki oraz szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym (European Circular Construction Alliance). Będzie to meta-klaster, a w dalszej perspektywie Europejskie Partnerstwo Strategiczne na rzecz Internacjonalizacji (European Strategic Cluster Partnership for Internationalization – ESCP4i), wspierający klastry, ich członków (zwłaszcza MŚP) […]


GOSPOSTRATEG – pozytywny wpływ klastrów dostrzeżony w nowym programie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało nowym program strategiczny pod nazwą GOSPOSTRATEG. Na realizację programu przewidziano kwotę 500 mln zł, z których mają być sfinansowane działania podnoszące jakość życia i zwiększające tempo rozwoju gospodarczego Polski. Cele szczegółowe nowego programu strategicznego NCBR, to: wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wdrożenie […]


Clusters3 – polityki klastrowe we wdrażaniu RIS3

Clusters3 – wykorzystywanie polityk klastrowych w efektywnym wdrażaniu RIS 3 to projekt finansowany ze środków Programu Interreg Europe, którego celem jest wspieranie rozwoju regionalnych polityk i instrumentów przyczyniających się do stymulowania wzrostu gospodarczego w oparciu o inicjatywy klastrowe. Konsorcjum realizujące projekt zostało utworzone przez 9 organizacji europejskim, w tym jedną z Polski, tj. Urząd Marszałkowski […]