archiwum kategorii: Aktualności


Clusters3 – polityki klastrowe we wdrażaniu RIS3

Clusters3 – wykorzystywanie polityk klastrowych w efektywnym wdrażaniu RIS 3 to projekt finansowany ze środków Programu Interreg Europe, którego celem jest wspieranie rozwoju regionalnych polityk i instrumentów przyczyniających się do stymulowania wzrostu gospodarczego w oparciu o inicjatywy klastrowe. Konsorcjum realizujące projekt zostało utworzone przez 9 organizacji europejskim, w tym jedną z Polski, tj. Urząd Marszałkowski […]


Miliardy dla klastrów…kanadyjskich

W dniu 24 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące powstanie nowej grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Tego samego dnia w Kanadzie zainaugurowano program pod nazwą The Innovation Superclusters Initiative (red. Inicjatywa na rzecz Innowacyjnych Superklastrów). U podstaw tego programu leży założenie ścisłej współpracy pomiędzy rządem kanadyjskim a przemysłem  i innymi aktorami zaangażowanymi […]


Współpraca klastrów w grupie V4+4 – aktualizacja programu

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją PROGRAMU konferencji zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”. Celem wydarzenia jest promocja i wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami krajów i klastrów reprezentujących kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (+4). W wydarzeniu wezmą […]