archiwum autora: FPK


GOSPOSTRATEG – pozytywny wpływ klastrów dostrzeżony w nowym programie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało nowym program strategiczny pod nazwą GOSPOSTRATEG. Na realizację programu przewidziano kwotę 500 mln zł, z których mają być sfinansowane działania podnoszące jakość życia i zwiększające tempo rozwoju gospodarczego Polski. Cele szczegółowe nowego programu strategicznego NCBR, to: wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wdrożenie […]


Clusters3 – polityki klastrowe we wdrażaniu RIS3

Clusters3 – wykorzystywanie polityk klastrowych w efektywnym wdrażaniu RIS 3 to projekt finansowany ze środków Programu Interreg Europe, którego celem jest wspieranie rozwoju regionalnych polityk i instrumentów przyczyniających się do stymulowania wzrostu gospodarczego w oparciu o inicjatywy klastrowe. Konsorcjum realizujące projekt zostało utworzone przez 9 organizacji europejskim, w tym jedną z Polski, tj. Urząd Marszałkowski […]


Miliardy dla klastrów…kanadyjskich

W dniu 24 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące powstanie nowej grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Tego samego dnia w Kanadzie zainaugurowano program pod nazwą The Innovation Superclusters Initiative (red. Inicjatywa na rzecz Innowacyjnych Superklastrów). U podstaw tego programu leży założenie ścisłej współpracy pomiędzy rządem kanadyjskim a przemysłem  i innymi aktorami zaangażowanymi […]