ECEI Bronze Label Certificate dla Bydgoskiego Klastra Przemysłowego   Recently updated !

Z największą przyjemnością informujemy, że Bydgoski Klaster Przemysłowy uzyskał  Bronze Label Certificate of the European Cluster Excellence Inititive nadawany przez European Secretariat for Cluster Analysis. Certyfikat nadano w wyniku audytu przeprowadzonego w dniu 6 maja br., Bydgoski Klaster Przemysłowy będzie się mógł nim posługiwać przez najbliższe dwa lata. Z dostępnych wynika, że Bydgoski Klaster Przemysłowy jest jednym […]


METALIKA – sukces klastra w programie Horyzont 2020

Klaster Metalowy METALIKA wraz z Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. uczestnicząc w międzynarodowym konsorcjum uzyskały dofinansowanie ze środków programu Horyzont 2020 na realizację projektu Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego (EE METAL). Celem głównym projektu jest poprawa stanu świadomości przedsiębiorców z branży maszynowej i metalowej w kwestii efektywnego […]


Polsko – niemiecki tydzień branży medycznej – Konferencja 22 czerwca br. w Warszawie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje i zaprasza wraz z Klastrem PIKMED oraz firmą DREBERIS do wzięcia udziału w konferencji poświęconej branży medycznej. Konferencja jest organizowana na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki. Celem tego wydarzenia jest ożywienie kontaktów biznesowych i współpracy pomiędzy przedstawicielami branży medycznej Polski i Niemiec, w szczególności w zakresie nowoczesnych metod zwiększania […]