„The Smart Guide to Cluster Policy”, czyli jak wspierać wzrost MŚP poprzez polityki klastrowe.

Zaprezentowany w czerwcu 2016 r. na Konferencji Inteligentne Regiony przewodnik jest jedną z najnowszych publikacji Komisji Europejskiej poświęconą wspieraniu MŚP poprzez fundusze strukturalne. Nowy Smart Guide to Cluster Policy stanowi zbiór praktycznych porad  dla regionalnych władz i inne podmioty odpowiedzialne za tworzenie polityk klastrów przybliżających czytelnika do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób lepiej […]


Panorama Klastrów 2016

„Panorama Klastrów”, to ukazujący się dwa razy do roku raport przygotowywany przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (EOK). Obserwatorium jest jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej mającą na celu zbieranie i analizowanie danych dotyczących europejskich klastrów, ale także promowanie wiedzy nt. aktualnych trendów i kierunków rozwoju gron. Oferta EOK jest skierowana przede wszystkim do podmiotów, które odpowiedzialne są za […]


Opolskie Regionalne Klastry Kluczowe

Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER”, którego siedziba zlokalizowana jest w Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym oraz Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem” uzyskały status Opolskich Regionalnych Klastrów Kluczowych. Certyfikat uprawniający do posługiwania się mianem ORKK został przyznany klastrom przez Zarząd Województwa Opolskiego i będzie ważny przez kolejne 2 lata. Po tym okresie, podobnie jak w przypadku Krajowych Klastrów Kluczowych, opolskie […]