Klastry – dlaczego warto? #7

Christoph Beer, manager klastra ICT z Berna w Szwajcarii opisuje w jaki sposób klaster wspiera procesy internacjonalizacji swoich członków. *TCI – założona w 1998 roku organizacja pozarządowa typu non profit, która aktualnie uznawana jest za wiodąca światową sieć głównych organizacji i praktyków z bogatą wiedzą specjalistyczną z zakresu klastrów i konkurencyjności. Poprzez swoje działania TCI […]


„The Smart Guide to Cluster Policy”, czyli jak wspierać wzrost MŚP poprzez polityki klastrowe.

Zaprezentowany w czerwcu 2016 r. na Konferencji Inteligentne Regiony przewodnik jest jedną z najnowszych publikacji Komisji Europejskiej poświęconą wspieraniu MŚP poprzez fundusze strukturalne. Nowy Smart Guide to Cluster Policy stanowi zbiór praktycznych porad  dla regionalnych władz i inne podmioty odpowiedzialne za tworzenie polityk klastrów przybliżających czytelnika do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób lepiej […]


Panorama Klastrów 2016

„Panorama Klastrów”, to ukazujący się dwa razy do roku raport przygotowywany przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (EOK). Obserwatorium jest jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej mającą na celu zbieranie i analizowanie danych dotyczących europejskich klastrów, ale także promowanie wiedzy nt. aktualnych trendów i kierunków rozwoju gron. Oferta EOK jest skierowana przede wszystkim do podmiotów, które odpowiedzialne są za […]