European observatory for clusters and industrial change – nabór ofert

EASME (Agencja Wykonawcza KE ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w dniu 29 grudnia 2016 r. ogłosiła nabór ofert dla europejskiego obserwatorium klastrów i przemian w przemyśle (ang. European observatory for clusters and industrial change). Celem kontraktu będzie: udzielenie wsparcia europejskim regionom w projektowaniu lepszych, w większym stopniu opartych na realnych danych polityk klastrowych i inicjatyw […]


IV Kongres Klastrów Polskich

Związek Pracodawców Klastry Polskie zaprasza do udziału w IV edycji Kongresu Klastrów Polskich, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. w Warszawie. Tym razem gospodarzem wydarzenia będzie Ministerstwo Rozwoju, poprzednie kongresy odbywały się każdorazowo w gmachu Sejmu RP. Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu klastrów jest „Rola Klastrów w gospodarczym rozwoju Polski”, ma być ono […]


Upowszechnienie standardów zarządzania klastrem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na jednodniowe bezpłatne warsztaty dotyczące tematyki upowszechniania standardów zarządzania klastrem. Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania klastrem bazując na dostępnych standardach. W trakcie warsztatu zostaną omówione m.in. dobre praktyki zidentyfikowane wśród uczestników reprezentujących koordynatorów, w tym reprezentantów Krajowych Klastrów Kluczowych. Spotkanie będzie się składało z części wykładowej […]