B2Match dla klastrów w Transylwanii

Już 12 czerwca w położonym w centrum Transylwanii (Rumunia) mieście Cluj-Napoca odbędzie się giełda kooperacyjna dla koordynatorów klastrów. Organizatorem wydarzenia, które bezpośrednio poprzedza organizowaną przez Komisję Europejską doroczną konferencję Open Innovation 2.0 (5 edycja) są ARIES Transilvania (ośrodek Enterprise Europe Network) i Northern Transilvania Cluster Consortium, którego członkami są: Cluster Mobiler Transilvan, Agro Transilvania Cluster, iTechTransilvania […]


Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – nowy konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjnego usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. Podmioty uprawnione do aplikowania: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych […]


Giełda Kooperacyjna „5th Cluster Matchmaking Conference” – ruszyła rejestracja na wydarzenie

W dniach 21-22 września w Stuttgarcie odbędzie się 5 edycja największej europejskiej giełdy kooperacyjnej dedykowanej koordynatorom i członkom klastrów. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem osiągania nowego poziomu we współpracy klastrowej. W wydarzeniu będą mogli wziąć udział jedynie zarejestrowani przedstawiciele klastrów: Rejestracja – 5th Cluster Matchmaking Conference – Bringing Cluster Collaboration to the Next Level […]